Jag låter intuitionen leda mig i mitt konstnärliga uttryck. Jag hoppas på så sätt skapa konst som slår an den sträng inom människor som ska stärka deras egen kontakt med sitt inre.

Vi behöver en bättre värld för alla, inte bara för människorna utan också för djur och natur. Empati kommer ur medvetenheten om, att allt hänger ihop – människor, djur, växter, universum. Empati, medkänsla och samspel är avgörande för allt och allas existens